Missie & Visie

Missie

“In een wereld die steeds meer digitaal wordt, zijn wij expert van het eerste uur voor bedrijven en instellingen die hun uitgaande e-mail op een professionele, veilige en hoogwaardige manier willen verzorgen. Wij maken en leveren oplossingen én bieden diensten en expertise om uitgaande e-mail doelgericht, efficiënt, verantwoord en veilig te implementeren en organiseren. Met korte lijnen, een servicegerichte aanpak, vooruitstrevende techniek en gezond verstand verzorgen en beheren we de optimale inrichting van e-mailprocessen voor onze klanten.“

Visie

“De tijd van papier en onpersoonlijke massacommunicatie is voorbij. In de trendgevoelige wereld van communicatie heeft e-mail bewezen een blijvend kanaal te zijn. De sleutel voor succesvolle e-mailprocessen ligt meer en meer in relevante communicatie. Wij geloven dat relevante communicatie alleen kan worden bereikt door een open en geïntegreerde aanpak. Onze ambitie is dan ook om ineffectieve, onpersoonlijke en ongewenste e-mail uit de wereld te helpen! Naast het bieden van expertise, maken wij laagdrempelige en flexibele oplossingen die relevante informatie uit uw klantinformatiesystemen gebruikt om op slimme wijze te leren via welk medium, op welk moment en in welke vorm de klant het beste bereikt kan worden met uw boodschap.” 

Meer weten over ons informatiebeveiligingsbeleid?

Wil je meer weten over ons mooie bedrijf?