Zelf.nl is een schadeverzekeraar en initiatief van Proteq. Bij Zelf.nl kunnen consumenten snel en makkelijk verzekeringen afsluiten. Zelf.nl schakelde Measuremail in om e-mail in hun proces te integreren en zo kosten te besparen.

Koppeling Measuremail en Betty Blocks

Proteq heeft een aantal verzekeringsmerken onder zich en zij zijn van mening dat klanten zo min mogelijk geld, tijd en moeite kwijt moeten zijn om een verzekering aan te vragen. Met Zelf.nl is Proteq de uitdaging aangegaan om de premies zo laag mogelijk te houden zonder in te leveren op de kwaliteit. Een belangrijk onderdeel hierbij is om het contact met potentiële klanten zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren.

Alle communicatie, zoals het vergelijken, aanvragen en bevestigen van verzekeringsproducten, vindt plaats via e-mail en de website. De regelgeving dwingt verzekeraars om transparant te zijn. Hierdoor moeten communicatieprocessen tussen klanten en verzekeraars verplicht vastgelegd worden en waterdicht zijn. Zo kan de volledige historie van een klant achteraf worden bekeken mocht dat nodig zijn.

Om aan de regelgeving te voldoen heeft Zelf.nl Measuremail ingeschakeld. Het CRM systeem dat Zelf.nl gebruikt is Betty Blocks. Door Measuremail en Betty Blocks te integreren worden alle communicatieprocessen vastgelegd en biedt het daarnaast de mogelijkheid om het contact met de klant verder te automatiseren.

Betty Blocks

“Dankzij de koppeling tussen BettyBlocks CRM en Measuremail kunnen we zowel de inhoud als de opmaak van onze e-mailcommunicatie efficiënt binnen één applicatie beheren. Daarnaast kunnen we direct zien of mail wel of niet wordt gelezen of niet aankomt bij de ontvanger. Dit geeft ons grip en inzicht in onze e-mailcommunicatie”

Tim RemmerswaalCTO Proteq - Zelf.nl
Mail Zelf.nl

Personalisatie zorgt voor een hoger rendement

Vanuit de software van Betty Blocks kunnen ook e-mails verzonden worden. In Measuremail heeft Zelf.nl de mogelijkheid om de e-mail marketingtechnisch volledig te optimaliseren en automatiseren. Het rendement ligt hierdoor hoger in vergelijking met e-mailcampagnes zonder opmaak, personalisering, dynamische content en cross-sell campagnes.

De e-mails worden in een HTML-template opgemaakt en Zelf.nl gebruikt zelf de personalisatiemogelijkheden die in Measuremail beschikbaar zijn. Zo ziet de ontvanger direct de looptijd van het contract, het maandbedrag van de verzekering en meer informatie die nuttig is voor de ontvanger. De ontvanger ziet ook direct de polisvoorwaarden en kan deze direct accepteren door op een link in het bericht te klikken. Via geïntegreerde banners in de e-mail worden cross-sell acties opgezet waarin soortgelijke producten gepromoot worden.

In de e-mails staan regelmatig links naar de persoonlijke profielpagina van een klant. Deze links zijn gehasht, wat wil zeggen dat klanten uitsluitend op hun eigen, persoonlijke profielpagina terechtkomen om daar hun eigen polis te accepteren.

Altijd de juiste klantgegevens bij de hand

Wanneer iemand een aanvraag doet op de website van Zelf.nl, komt dit terecht in Betty Blocks. Er gaat dan vanuit Betty Blocks een trigger naar Measuremail voor alle benodigde klantgegevens zodat er direct een e-mail verstuurd kan worden naar de potentiële klant.

Betty Blocks is de leidende software wat betreft klantgegevens. Voor er een e-mail vanuit Measuremail wordt verstuurd, worden de klantgegevens opnieuw geïmporteerd vanuit Betty Blocks. Hierdoor blijven de klantgegevens betrouwbaar en up-to-date.

De rapportages van de verzonden e-mails worden drie keer per dag teruggekoppeld naar Betty Blocks. Zij hebben een centrale database waarin wordt geregistreerd wanneer de e-mail is verzonden, wanneer deze is geopend of er op geklikt is en of de e-mail is gebounced.

Van Zelf.nl naar Zelf Verzekert

Wil je meer weten over de inzet van e-mail bij Zelf.nl?