Het lettertype is een belangrijk onderdeel van je visuele identiteit en je wilt er zeker van zijn dat je het juiste font gebruikt binnen je e-mailmarketing uitingen. Toch wordt de keuze van het lettertype vaak snel gemaakt en krijgt het weinig aandacht. Hierdoor kunnen onnodige fouten ontstaan, want je kunt niet zomaar ieder lettertype gebruiken. Welke lettertypes zijn wel veilig om te gebruiken? En welke fonts houden de aandacht van ontvangers het beste vast? Het antwoord op deze vragen vind je hieronder.

Waarom kan ik niet ieder lettertype gebruiken?

E-mailclients als Outlook kunnen alleen de lettertypes tonen die op de computer van de ontvanger geïnstalleerd zijn. Nieuwe lettertypes worden niet automatisch toegevoegd en lang niet alle lettertypes worden standaard geïnstalleerd. In Microsoft Word kun je de lettertypes vinden die op jouw computer staan geïnstalleerd, maar deze kun je niet altijd gebruiken in je e-mailmarketing uitingen, omdat niet iedereen alle fonts heeft geïnstalleerd. Daarnaast heb je ook nog te maken met de volgende uitdaging: Apple en Windows installeren standaard verschillende typen fonts. Dit maakt de selectie van lettertypes die je veilig kunt gebruiken relatief klein.

Welke lettertypes zijn veilig om te gebruiken?

Kies een lettertype dat standaard, op zowel een Apple en een Windows pc, geïnstalleerd wordt. In HTML kun je meerdere opties opgeven voor de lettertypes die je wilt tonen. Wanneer een e-mailclient het eerste lettertype niet kan weergeven, zal het tweede opgegeven lettertype wel weergegeven worden. Wanneer je in eerste instantie kiest voor een font dat sowieso goed weergegeven wordt op een Windows pc, geef dan als alternatief een font op dat standaard op een Mac geïnstalleerd wordt. De combinaties die het meest gebruikt worden zijn:

• Arial, Helvetica,
• Verdana, Geneva,
• Trebuchet MS, Helvetica,

Gebruik afbeeldingen als alternatief

Als je heel goede redenen hebt om een specifiek, exotisch lettertype te gebruiken binnen e-mailmarketing, maak dan gebruik van afbeeldingen. Zo houd je controle over de weergave van de tekst in alle verschillende clients. Houdt er echter wel rekening mee dat afbeeldingen niet altijd direct zichtbaar zijn. Als je toch voor deze exotische lettertypes wilt kiezen, maak dan in ieder geval gebruik van de alt-tag. Probeer daarnaast om de alternatieve tekst iets te vergroten en een passende kleur te geven. Lees meer in dit artikel.

Welk lettertype houdt de aandacht het langste vast?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden beginnen we met het maken van een onderscheid tussen twee categorieën lettertypes: Serif en Sans Serif. Het verschil tussen beide categorieën is eenvoudig. Een Serif font heeft aan de uiteinden van de letters ‘schreven’. Een Sans Serif font heeft deze schreven niet. In de afbeelding hieronder is het verschil duidelijk te zien. In de onderste rij letters zijn de rode onderdelen de ‘schreven’.

Sans Serif en Serif font

Het verschil tussen Serif en Sans-serif.

Hoewel dit de meeste ontvangers niet zal opvallen is het wel een belangrijke keuze. In e-mailmarketing wordt er vaak gekozen voor een Sans Serif font, omdat dit er moderner en professioneler uitziet. Daarnaast moet de tekst opvallen en prominent in beeld zijn, omdat ontvangers tijdens het lezen van een nieuwsbrief een lage attentiewaarde hebben. Uit onderzoek blijkt dat Sans Serif fonts beter leesbaar zijn op een beeldscherm.

De Sans Serif fonts die je het beste kunt gebruiken zijn:

Arial: professioneel en formeel lettertype. Goed voor titels en ook bruikbaar voor body teksten. Een nadeel is dat het een redelijk saai lettertype is.

Tahoma: Net als Arial professioneel en formeel. Excellent voor body teksten. Lijkt sterk op Verdana, maar de letters staan iets dichter op elkaar.

Verdana: Net als Arial en Tahoma professioneel en formeel. Uitstekend voor body teksten. Eenvoudig te lezen in alle lettergrootten.

Wat is de beste manier om de lettergrootte op te geven?

Er zijn meerdere manieren om de grootte van een lettertype op te geven. Zo kun je de lettergrootte opgeven via Em, Percent, Point (pt) en pixels. Wij definiëren zelf altijd de grootte van het lettertype door deze in pixels op te geven. Dit geeft de meeste controle over de grootte van de tekst in de inbox van je ontvangers. Hieronder zie je een voorbeeld van de HTML-code:

<td style=”font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; “>bodytekst<td>

We raden aan om minimaal lettergrootte 14 te gebruiken voor de bodytekst in je e-mailcampagnes. De leesbaarheid van de teksten verslechterd bij een kleinere lettergrootte.

Veilige lettertypes

Hieronder vind je een uitgebreide lijst van lettertypes die je binnen e-mailmarketing kunt gebruiken:

• Arial, Helvetica, sans-serif
• ‘Arial Black’, Gadget, sans-serif
• ‘Bookman Old Style’, serif
• ‘Comic Sans MS’, cursive
• Courier, monospace
• ‘Courier New’, Courier, monospace
• Garamond, serif
• Georgia, serif
• Impact, Charcoal, sans-serif
• ‘Lucida Console’, Monaco, monospace
• ‘Lucida Sans Unicode’, ‘Lucida Grande’, sans-serif
• ‘MS Sans Serif’, Geneva, sans-serif;
• font-family: ‘MS Serif’, ‘New York’, sans-serif;
• ‘Palatino Linotype’, ‘Book Antiqua’, Palatino, serif;
• Symbol, sans-serif
• Tahoma, Geneva, sans-serif
• ‘Times New Roman’, Times, serif
• ‘Trebuchet MS’, Helvetica, sans-serif
• Verdana, Geneva, sans-serif
• Webdings, sans-serif
• Wingdings, ‘Zapf Dingbats’, sans-serif

Kies zorgvuldig het lettertype dat je gaat gebruiken, omdat dit impact heeft op de respons en het rendement van je e-mailmarketing berichten. Maak het voor ontvangers eenvoudig om je berichten te lezen, want zo houd je de aandacht van ontvangers langer vast.