Professionals die e-mail niet gebruiken vragen zich vast af waarom er nog steeds artikelen over e-mailmarketing worden geschreven. E-mail was toch al lang dood? Kanalen als social media en SEO krijgen vaak meer aandacht, maar e-mail is echt niet dood. Dit zal ook niet gebeuren. Het e-mailkanaal heeft namelijk specifieke voordelen ten opzichte van andere kanalen. Mede daarom blijven budgetten voor het e-mailkanaal stijgen (referentie).

Enkele cijfers:

  • E-mail heeft een opbrengst van $40.56 voor iedere bestede dollar aan e-mailmarketing. Dit is in vergelijking met een ROI van $22.24 voor SEO en $19.72 voor banners erg hoog (referentie).
  • Uit onderzoek van Newsweaver blijkt dat voor 84% van de marketeers e-mailmarketing een ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ kanaal is.
  • Message Systems hield een onderzoek onder marketeers. 63% van de respondenten in dit onderzoek zegt dat e-mailmarketing hen de meeste ROI oplevert. In een soortgelijk onderzoek van de DMA kwam naar voren dat 67% van de marketeers vond dat e-mailmarketing hen de meeste ROI oplevert.

Na het bekijken van de voorgaande cijfers is het niet vreemd dat de budgetten voor e-mail verder stijgen bij 41% van de Nederlandse bedrijven. Bij 50% van de Nederlandse bedrijven blijft het budget voor e-mailmarketing hetzelfde (referentie).

Waarom het werkt:

E-mail biedt in verschillende opzichten voordelen in vergelijking met andere communicatiekanalen.

  • Zeer gerichte communicatie
  • Communicatie is gebaseerd op data
  • Automatiseringsmogelijkheden
  • Bouwen aan loyaliteit en vertrouwen
  • Goede integratiemogelijkheden met andere kanalen
  • Impact van je activiteiten direct duidelijk

Moderne e-mailmarketing oplossingen verzorgen koppelingen met andere systemen en maken segmentatie eenvoudig waardoor je zeer gericht acties op het juiste moment kunt sturen. Dit proces kan volledige automatisch verlopen. Daarnaast beschik je over rapportagemogelijkheden die je na iedere campagne weer een berg aan informatie opleveren. Zo is de impact van je marketingactiviteiten direct duidelijk. In veel andere kanalen is dit niet het geval.

Laten we niet overdrijven:

We weten dat e-mailmarketing werkt, maar daarvoor moet de basis wel in orde zijn. Zo moet je een database opbouwen van mensen die graag iets van je willen horen. Je moet op regelmatige basis een nieuwsbrief sturen en je moet ervoor zorgen dat deze ook daadwerkelijk in de inbox terecht komen. Wanneer je deze basis op orde hebt is er nog een heel spectrum van methoden om e-mailmarketing nog succesvoller te maken.