Measuremail is trots! Als e-mailmarketing automation specialist, bekend van Spike, hebben wij maar liefst voor de derde keer in één jaar een aanzienlijke aanbesteding gegund gekregen. Één daarvan zelfs uit een internationaal veld aan inschrijvers!

Deze gegunde aanbestedingen zijn uitgeschreven door de Nederlandse Rijksoverheid (Ministerie van Algemene Zaken) en de Belgische Federale Overheid (FOD BOSA DG DT). Alle ministeries / federale overheidsdiensten, en in specifieke gevallen gelieerde instanties, gaan voor alle communicatie naar relaties gebruikmaken van Spike, dé marketing automation software van Measuremail.

Naast het leveren van de marketing automation software Spike, zal Measuremail op divers gewenst niveau tevens zorgen voor begeleiding, advies en inspiratie.

We zijn erg trots dat wij wederom als aanbieder overtuigend zijn gekozen tot meest compleet en betrouwbaar! Het bevestigt ons idee dat wij qua aanpak, kennis en software erg goed passen bij (semi)-overheidsinstanties.