Na uitvoering van een meervoudige aanbestedingsprocedure, waarbij 3 partijen met elkaar zijn vergeleken, heeft Provincie Noord-Brabant gekozen voor de oplossingen van Measuremail.

De komende periode wil Provincie Noord-Brabant de inzet van haar e-mailcommunicatie een nieuwe impuls geven, gekoppeld aan de introductie van de nieuwe website. Samen met Provincie Noord-Brabant hebben we een stappenplan voor de komende periode bepaald, waarbij allereerst de focus ligt op het updaten, moderniseren en in lijn brengen van het design van hun e-mailcommunicatie met het design van de nieuwe website.

In fase 2 zal een optimalisatie van de communicatieprocessen de basis vormen. In deze fase zullen onder andere bepaalde mailings verder worden geautomatiseerd en de archivering van mailings worden geoptimaliseerd. Fase 3 staat in het teken van dienstverlening richting diverse stakeholders. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de manier waarop men content vanaf de website tot zich wil nemen en wordt een attenderingsfunctionaliteit in  de website geïntegreerd, zodat bezoekers zelf kunnen bepalen welke content ze met welke frequentie per e-mail tot zich willen nemen.