Mijn naam is Maarten Lierop en sinds 2013 ben ik bij Measuremail als UX Designer verantwoordelijk voor de ‘user experience’ van onze online diensten.

Sinds eind 2014 ben ik als UX Designer in het ‘product innovation team’ betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe platform dat wij komend jaar zullen opleveren. Mijn werk bestaat uit het ontwerpen en uitwerken van de functionaliteiten die het nieuwe platform te bieden heeft. Uiteraard doe ik dat in nauwe samenwerking met het gehele team, en dan vooral met onze Product Owner en Chief Technology Officer.

Het werken aan het nieuwe platform is vooral leuk omdat we het “van de grond af aan” opnieuw hebben kunnen opbouwen. Daarbij komen veel verschillende aspecten aan de orde die allemaal in samenhang met elkaar moeten worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen van een visuele huisstijl en “interaction design patterns”, het bepalen van de “tone of voice” van teksten en de keuze voor technieken waarmee de pagina’s worden opgebouwd. Alles wat belangrijk is voor het prettig kunnen gebruiken van de applicaties binnen het framework is in een zogenaamde “User Interface Styleguide” gezet. Dit document wordt gedurende de bouw van het platform continu aangevuld en verbeterd. Het is een krachtig hulpmiddel om de verschillende modules die het platform te bieden heeft aan te laten voelen als één en dezelfde applicatie.

Bij het ontwerpen van nieuwe functionaliteiten maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van alle kennis en jarenlange ervaring die binnen Measuremail aanwezig is. Maar uiteraard is ook de kennis die bij onze klanten aanwezig is van grote waarde. Door middel van het geregeld raadplegen van een zogenaamde “Focus Group” verzekeren wij ons ervan dat het nieuwe platform oplossingen biedt voor reële behoeftes bij onze klanten.

Wireframes en prototypes
Om de ontwikkeling van het nieuwe platform zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werken we nieuwe functies uit in wireframes. Deze zijn relatief snel te maken waardoor een ontwerp ook snel in verschillende iteraties kan worden uitgewerkt en verbeterd. In sommige gevallen bieden wireframes echter niet genoeg inzicht in de daadwerkelijke werking van een pagina. Het gaat dan meestal om pagina’s waarin zeer veel interactie voorkomt zoals bijvoorbeeld in drag & drop editoren voor het bouwen van campagnes en e-mailberichten. In zo’n geval maken we interactieve prototypes aan de hand waarvan voor- en nadelen van de verschillende ontwerpvarianten zo realistisch mogelijk kunnen worden beoordeeld.

Interfacing
Als basis voor de vormgeving maken we gebruik van een door ons zelf uitgebreide versie van het user interface framework Bootstrap. Het ontwikkelen van pagina’s gaat met dit framework snel en de achterliggende HTML is relatief simpel. Dit heeft tevens als voordeel dat pagina’s snel laden en dat eventuele problemen in nieuwe versies van browsers gemakkelijk zijn op te lossen. Dit alles is natuurlijk essentieel met het oog op het onderhoud van de applicaties binnen het framework op de lange termijn.