We zijn zeer trots en verheugd om te mogen melden dat Measuremail de Europese aanbesteding voor mailingtool van de Belgische Federale Overheid gegund heeft gekregen! Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) heeft, na een beoordeling van de ingediende inschrijvingen, de inschrijving van Measuremail beoordeeld als leverancier van de beste kwaliteit tegen de best mogelijke prijsstelling.

Na de gunning van de Europese aanbesteding van de Nederlandse Rijksoverheid én de gunning van de Europese aanbesteding van de Raad van de Europese Unie heeft Measuremail dus opnieuw haar positie binnen overheid versterkt.

Inzet van marketing automation

FOD BOSA staat de Federale Overheid van België bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen als IT. Daarnaast staan ze onder andere de voogdijministers (minister van Begroting, minister van Digitale Agenda en de minister van Ambtenarenzaken) bij, bij hun beleid.

Alle FOD’s (ministeries in Nederland) gaan ons marketing automation platform Spike inzetten om hun communicatie per e-mail te versterken. Denk hierbij aan het verzenden van een eenvoudige nieuwsbrief, tot het inzetten van ingewikkelde flows waarin een journey centraal staat.

Joost van der Ham (Commercieel Directeur Measuremail): “We zijn er trots op dat de Belgische Federale Overheid heeft gekozen voor Measuremail als dienstverlener. We kunnen niet wachten om te beginnen en willen ze op voorhand al bedanken voor het, in ons gestelde, vertrouwen.”