Na de gunning van de Europese aanbesteding van de Nederlandse Rijksoverheid in 2013 heeft Measuremail ook de Europese aanbesteding van de Raad van de Europese Unie gegund gekregen. Hiermee verstevigt Measuremail haar positie binnen de overheid behoorlijk.

Gunning Raad van de Europese Unie

Momenteel kunnen geïnteresseerden zich abonneren op perslijsten, zodat ze e-mailberichten ontvangen direct nadat er nieuwe informatie is gepubliceerd op de websites van de Europese Raad of de Raad van de Europese Unie. Daarnaast hebben redacteuren de mogelijkheid om berichten of documenten aan abonnees te versturen zonder deze eerst te publiceren op de website.

De vorige oplossing was niet meer in lijn met de moderne wensen en eisen op het vlak van onder andere contactenbeheer, analytics en aflevering. Persberichten en nieuwsbrieven werden verzonden vanuit het Content Management Systeem. Deze geautomatiseerde e-mailberichten waren visueel zeer beperkt en e-mailcommunicatie best practices werden niet toegepast. Om deze redenen heeft de Raad van de Europese Unie besloten om via een Europese aanbesteding te kiezen voor een nieuwe leverancier.

Digital Subscription Management Solution

Measuremail levert naar aanleiding van de aanbesteding een nieuw ‘Digital Subscription Management Solution’ en de bijbehorende diensten om communicatie-inspanningen van de Raad van de Europese Unie te ondersteunen. Onze oplossing bevat drie belangrijke functies:

  • automatische generatie van e-nieuwsbrieven op basis van uitgebreide voorkeuren van de abonnee;
  • automatische generatie van e-meldingen wanneer een specifieke webpagina wordt gewijzigd;
  • handmatig opstellen van e-nieuwsbrieven op basis van vooraf gedefinieerde templates.

 

Écht persoonlijke communicatie

‘Deze oplossing is erop gericht om abonnees te voorzien van berichten in de taal die zij wensen, over de onderwerpen binnen hun interessegebied en in de frequentie van hun keuze. directeur email marketing bureau MeasuremailVanwege de grote diversiteit aan mogelijkheden betekent dit een bijzonder complexe configuratie. Naast de techniek zorgen we met training en consultancy voor verdere optimalisatie van e-mailcommunicatie. Een mooie, uitgebreide case die perfect past bij de competenties van ons bureau.’ aldus Martijn Groeneweg, directeur van Measuremail.