Goed nieuws: Measuremail heeft opnieuw het ISO 27001 certificaat behaald! Het ISO 27001 certificaat in combinatie met ons Gouden Privacy Waarborg zorgen ervoor dat de data en gegevens van alle klanten en gebruikers van Measuremail altijd veilig is.

De hercertificering

In mei 2017 heeft Measuremail voor het eerst het ISO 27001 certificaat behaald. In de twee jaren erna (2018 en 2019) vond jaarlijks een tussentijdse  audit plaats, afgenomen door een externe auditeur van Quality Masters. Tijdens deze jaarlijkse tussentijdse audits kijkt de auditeur of het Information Security Management System (ISMS) naar behoren functioneert. Tijdens het derde jaar (de hercertificering) wordt er bedrijfsbreed gekeken of Measuremail werkt volgens alle normen en richtlijnen van het ISO 27001 certificaat.

Een goede audit op afstand

Waar een audit normaliter op locatie plaatsvindt, was dat nu niet mogelijk door het coronavirus. Omdat we bij Measuremail gewend zijn om op afstand te werken en alle documenten digitaal beschikbaar hebben, was het geen probleem voor Quality Masters om de audit op afstand te houden. Ondanks dat de audit op afstand soepel is verlopen, hopen we de auditeur volgend jaar weer in ons mooie kantoor te mogen verwelkomen.

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Measuremail laat met het ISO 27001 certificaat zien dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Dankzij dit certificaat laten we zien dat we de beveiliging van data van al onze klanten serieus nemen en daar ook naar handelen.

Sinds de oprichting van Measuremail zijn we altijd bezig om ervoor te zorgen dat al onze klantgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. Mede daarom mogen wij al sinds 2011 de DDMA Gouden Privacy Waarborg voeren.