We hebben dit jaar weer de Privacy Waarborg certificering ontvangen. Het DDMA Privacy Waarborg is een keurmerk dat toeziet op het zorgvuldig gebruik van klantgegevens door aangesloten bedrijven in het toesturen van reclame. Wij gaven altijd al de hoogste prioriteit aan de privacy van onze klanten, maar deze werkwijze is nu wederom officieel bevestigd door onze branchevereniging, de DDMA.

Privacy Waarborg

Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt.

DDMA

DDMA is de branchevereniging voor dialoogmarketing. DDMA bewaakt het imago van de branche door de stakeholders (politiek, pers, bedrijfsleven) bekend te maken met het creatieve, persoonlijke en resultaatgerichte karakter van dialoogmarketing.