Wij hebben de Privacy Waarborg certificering ontvangen van brancheorganisatie DDMA. Altijd gaven wij al de hoogste prioriteit aan de privacy van onze klanten en hun klanten, maar onze werkwijze is nu dus ook officieel bevestigd. De Privacy Waarborg zal daarom een mooie plek krijgen binnen ons kantoor.

Privacy Waarborg

Het Privacy Waarborg is een keurmerk waarmee organisaties laten zien dat zij op een legale manier persoonsgegevens verwerken. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt.

DDMA

DDMA is de branchevereniging voor datadriven marketing organisaties. DDMA bewaakt het imago van de branche door de stakeholders (politiek, pers, bedrijfsleven) bekend te maken met het creatieve, persoonlijke en resultaatgerichte karakter van dialoogmarketing.