Measuremail heeft als eerste e-mail service provider het convenant ‘Toegankelijkheid’ voor overheidswebsites ondertekend. Dit convenant is opgesteld en eveneens ondertekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Met deze ondertekening voldoet Measuremail aan de webrichtlijnen voor een toegankelijke digitale overheid.

De webrichtlijnen zijn bedoeld om de beschikbaarheid van digitale informatie voor zoveel mogelijk burgers te waarborgen. Zo ondersteunt het convenant bezoekers van websites met een functiebeperking, maar ook optimale toegankelijkheid op mobiele telefoons. De webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationale open standaarden en gelden voor alle webgebaseerde diensten aan burgers, bedrijven en overheden. Het huidige convenant is echter niet van toepassing op e-mail.

Het aantal e-mails (zonder spam) dat dagelijks wordt verstuurd is bijna 4 keer groter dan het totaal aantal sociale media berichten, zoekopdrachten en internetbezoeken bij elkaar. Ondanks de omvang van e‑mail zijn er geen richtlijnen voor de toegankelijkheid van e-mail. Measuremail heeft deze richtlijnen voor e-mail zelf ontwikkeld en toegepast bij de Rijksoverheid en de Raad van de Europese Unie.

Measuremail is van mening dat toegankelijkheid van e-mails van essentieel belang is voor een toegankelijke e-overheid.