Op 28 en 29 september 2015 heeft in Londen de Litmus Email Design Conference plaatsgevonden. Tijdens deze conferentie is twee dagen lang gesproken over de ins en outs van e-mailmarketing. E-mail developers vinden hier niet alleen troost en erkenning voor hun strijd tegen e-mailclients, maar doen er vooral ook graag inspiratie op. Measuremail was erbij en we delen dan ook graag de belangrijkste takeaways met je!

  1. Maak van automatiseren geen automatisme

Het automatiseren van campagnes neemt momenteel een vlucht. Niet gek dat er op de conferentie veel aandacht aan is besteed. De belangrijkste les hier is dat automatiseren geen automatisme moet worden. Waarom niet zul je misschien denken? Er zijn aspecten aan e-mailcampagnes waarvan is gebleken dat je ze nu juist beter niet kunt automatiseren.

Aspecten waar je aan moet denken zijn bijvoorbeeld de vormgeving van je mailings. Bij automatisch verzonden mailings wordt automatisch aangeleverde content in een vooraf afgesteld stramien in een template gezet. Gevolg: elke editie van een mailing ziet er min of meer hetzelfde uit en dit is nadelig voor je conversie. Het is gebleken dat de beste resultaten worden behaald met campagnes waarbij is gezocht naar een goede balans tussen het automatiseren van processen en het besteden van persoonlijke aandacht aan de mailing.

  1. Bepaal aan welke ontvangers je niét gaat versturen

Een andere uitdaging is het in toom houden van de maildruk. Met geautomatiseerde campagnes blijkt in de praktijk de verleiding groot te zijn om steeds meer campagnes te verzenden. Er wordt dus meer gemaild met als gevolg dat het aantal opens daalt en het aantal uitschrijvingen zal stijgen.

Het advies aan e-mailmarketeers: bepaal per campagne niet alleen aan wie deze wél wordt verzonden, maar bepaal vooral ook aan wie de campagne niét verzonden moet worden. De reden om iemand een campagne niet toe te sturen kan bijvoorbeeld te maken hebben met het verzendmoment of omdat diegene nog nooit eerder een e-mail over het betreffende onderwerp heeft geopend.

Kortom: bepalen aan wie je een campagne niét wil versturen is benoemd als “The Next Thing”. In de toekomst kan dit ongetwijfeld ook geautomatiseerd worden, maar algoritmes die het gedrag van je ontvangers kunnen voorspellen bestaan momenteel nog niet. Dit is echter een kwestie van tijd…

  1. Toe aan beter toegankelijke e-mails

Er is ook aandacht geweest voor de toegankelijkheid van e-mails. Wij hebben daar bij Measuremail al wat langer aandacht voor, maar wereldwijd staat het onderwerp nog niet echt op de agenda. In de UK heeft zo’n 18% van de bevolking een beperking. Aangezien we hier in Nederland ook mee te maken hebben, is het zeker interessant om aandacht te besteden aan hoe mensen met een beperking je e-mail gebruiken. Er zijn verschillende simpele stappen waarmee je een goed begin kunt maken, bijvoorbeeld door het netjes gebruikmaken van headers.

  1. Interactieve e-mails

Het toenemende aantal opens op mobiel heeft als bijeffect dat steeds meer opens zullen plaatsvinden in e-mailclients die redelijk recente versies van HTML en CSS ondersteunen. Dit biedt mogelijkheden om met behulp van subtiele animaties en effecten je mailings interactiever te maken.

Dit wil zeggen: je kunt content in je mail laten reageren op acties van de ontvanger. Denk hierbij aan het open- en dichtklikken van een artikel of het animeren van afbeeldingen. Je moet er uiteraard wel voor zorgen dat de boodschap van je e-mail ook zonder deze interactiviteit overeind blijft. Zo kunnen ontvangers die geen e-mailclient gebruiken die recente versies van HTML en CSS ondersteunen, ook de boodschap begrijpen.

Al met al was de Litmus Email Design Conference een interessant en vooral inspirerende conferentie.