Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) verzorgt voor meer dan 30.000 studenten 85 bachelor- en masteropleidingen. De HAN heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk op de kaart gezet van het hoger onderwijs. In de komende jaren gaat de HAN ingezette vernieuwingen verder verdiepen in haar opleidingen.

E-mailmarketing professionaliseren

De HAN gaat haar e-mailmarketing professionaliseren en gaat daarvoor gebruik maken van ons e-mailmarketing platform. Tot nu beschikte de HAN over eigen software voor alle nieuwsbrieven, maar deze was te ingewikkeld voor eindgebruikers. Het gevolg was dat de centrale marketingafdeling veel praktische ondersteuning moest bieden bij het opstellen en verzenden van de nieuwsbrieven. Dit was vanzelfsprekend geen wenselijke situatie.

Inzet van onze e-mailmarketing software

Sinds september worden alle nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen verzonden via CampaignCloud. Jop Geven, functional administrator webservices van HAN vertelt: “Het wordt voor onze eindgebruikers nu veel eenvoudiger om nieuwsbrieven te sturen. Dat gaat onze marketingafdeling veel tijd besparen. Bovendien kunnen we de opmaak en styling van alle nieuwsbrieven centraal regisseren.”