Het is bewezen dat A/B testen belangrijk is in de zoektocht naar optimale resultaten. Toch krijgt testen te weinig aandacht en dat is vreemd. Er zijn diverse redenen om niet te testen. Vaak ontbreekt de tijd of is de database te klein om goede tests uit te voeren. Om je te helpen hebben we een lijst gemaakt met onderdelen van een e-mailcampagne die je snel kunt testen. Daarnaast zijn er verschillende soorten tests, waardoor je ook met een kleine database gericht kunt testen.

Testen kan op verschillende manieren. Enerzijds kun je een A/B test opzetten waarbij je twee testgroepen verschillende versies stuurt. Als de resultaten van de test bekend zijn stuur je de winnende versie naar de rest van de database. Anderzijds kies je er bij kleinere databases voor om deze in twee groepen te delen en de testresultaten mee te nemen naar toekomstige e-mailcampagnes.

Welke onderdelen binnen e-mailmarketing kun je snel testen?

Het testen van de volgende onderdelen kost maar weinig tijd. Test deze onderdelen om optimale resultaten met je e-mailcampagnes te halen.

Verzenddag en -tijdstip:

Dit is eenvoudig te testen en heeft veel effect. In de Nationale E-mail Benchmark is op brancheniveau te zien op welke tijden je de beste resultaten kunt halen. Zeker het verzendtijdstip is belangrijk. In de grafiek hieronder is te zien dat het verzendtijdstip voor een verschil van meer dan 10% in het openingspercentage kan zorgen. Je zult moeten testen of dit voor jou ook geldt.

Beste verzendtijden email

De onderwerpregel:

Ook het testen van de onderwerpregel heeft relatief veel effect en is makkelijk aan te passen. De onderwerpregel is dan ook één van de meest geteste onderdelen. Houdt er wel rekening mee dat de tekst in de onderwerpregel de lading moet dekken. Kies niet alleen verschillende woorden, maar test bijvoorbeeld ook of personalisatie in de onderwerpregel werkt.

De afzendnaam:

Geef altijd duidelijk aan van wie de e-mail afkomstig is. Toch kun je verschillende versies van de afzendnaam testen. Test welke versie voor hogere openpercentages zorgt: Bedrijf X (bijvoorbeeld Measuremail) ten opzichte van Voornaam Achternaam – Bedrijf X (bijvoorbeeld Niels Vogt – Measuremail).

Call-to-actions:

Dit kost iets meer tijd, maar kan veel extra rendement opleveren. Test niet alleen met verschillende kleuren en teksten in de call-to-action, maar ook met de grootte en de plaats van de call-to-action. Dit kan veel invloed hebben op het doorklikpercentage. Eerder schreven we al over het optimaliseren van call-to-actions in nieuwsbrieven.

Titels en bodyteksten:

Sommige titels en teksten zijn effectiever dan andere versies. Schrijf verschillende versies en bekijk in de rapportages welke titels en teksten het beste zijn geschreven.

Afbeeldingen:

Afbeeldingen maken meer onderscheid dan je denkt. Je kunt zelf verschillende afbeeldingen in je e-mailcampagne zetten, maar er zijn ook professionele tools, zoals die van 8seconds.

E-mailtemplate:

Als je meer tijd (en budget) hebt, kun je ook aan de slag met het optimaliseren van de template. Op die manier kun je namelijk de open-, klik- en klik-to-open percentages verbeteren. In onze nieuwsbrieven van juli en augustus hebben we drie verschillende versies van een nieuwe template getest. Het verschil in resultaten met de oude template was groot. Zo behalen we met de nieuwe template 28% meer kliks!

Maak een testplan, zodat je systematisch verschillende onderdelen verbetert. Houdt ook bij welke van de testversies uiteindelijk de beste was. Zo kun je in latere campagnes ook nog gebruik maken van deze bevindingen.