Vorige week is de Nationale E-mail Benchmark 2015 gepresenteerd. Hierin zijn rapportagecijfers van 144.175 e-mailcampagnes en meer dan 3,5 miljard e-mails met elkaar vergeleken. 

De cijfers uit deze benchmark geven een representatief beeld van e-mailmarketing binnen Nederland en zelfs binnen jouw branche. In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste cijfers en beschrijven we mogelijke verklaringen voor trends die in de benchmark naar voren komen.

De cijfers uit de Nationale E-mail Benchmark 2015 (pdf) zijn aangeleverd door zeven e-mailmarketing bureaus, waaronder Measuremail. We hebben geanonimiseerde e-mailmarketing data van 2872 verschillende organisaties aan de branchevereniging DDMA aangeleverd.

In dit artikel op Frankwatching brengen we de belangrijkste conclusies en trends uit de Nationale E-mail Benchmark 2015 in kaart.

Naar het artikel op Frankwatching